News
 • Image 1 mmc2021: Microscience Microscopy Congress 2021

  More...
 • Image 1 Cell Death in 2021 Looking Forward

  More...
 • Image 1 Why do we need different electron microscopy techniques to identify extracellular vesicles and why they are not enough?

  More...
 • Image 1 İnterferometrik Işık Mikroskobisi: Biyolojik Nanoparçacıkların Görüntülenmesi

  More...
 • Image 1 Cryo-TEM ile Yaşamı Atomik Düzeyde Görmek

  More...
 • Image 1 Mikrobiyolojik Örnekleri İncelemeye Yönelik Elektron Mikroskopik Yöntemler: SARS- CoV-2 ve Bakteri Örnekleri

  More...
 • Image 1 Meme kanserinde ilaç direnç mekanizmaları ve Direncin aşılmasında nanopartiküler ilaç taşıyıcı sistemler

  More...
 • Image 1 Get Closer to Truth

  More...
 • Image 1 Atomik Kuvvet Mikroskobu (AKM): Anadolu'dan Apple ile NASA'ya!

  More...
 • Image 1 Elektron, İyon ve X-ışını Mikroskopları ile Malzeme Karakterizasyonunda Yeni Trendler

  More...
 • Image 1 Derin Öğrenme ve Anjiyogenez Görüntüleri Kullanılarak Kanser Tedavisinin Etkinliğinin Arttırılması

  More...
 • Image 1 Adli Bilimler ve Suç Araştırmalarında Elektron Mikroskopi Uygulamaları

  More...
 • Image 1 2019 - 2020 Dönemi Bilimsel Toplantıları II

  More...
All News
CONTACT
TURKISH SOCIETY FOR ELECTRON MICROSCOPY
Prof. Dr. Servet TURAN Ph.D (President)
Eskisehir Technical University
Engineering Faculty
Department of Materials Science and Engineering
ESKISEHIR
Phone: 0222 335 05 80 (Domestic line: 6350)
E-Mail : [email protected]