Ana Sayfa | ARŞİV | BÜLTENLER | Üyelere Mesaj - 2009
Yazı Tipi Boyutu: Decrease font Enlarge font

Üyelere Mesaj - 2009

Başkan
Prof. Dr.Melek ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Cerrahpaşa-İSTANBUL
mozturk@istanbul.edu.tr
Tel: 0212 414 30 43

    
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Suzan DAĞLIOĞLU
İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Avcılar- İSTANBUL
suzandag@istanbul.edu.tr
Tel: 0212 473 72 21 

  
Genel Sekreter
Prof. Dr. Serap ARBAK, Ph.D.
Acıbadem Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Maltepe-İSTANBUL
arbaks@yahoo.com
Tel: 0216 458 08 26  

 
Sayman
Dr.Fatma KAYA DAĞISTANLI
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Cerrahpaşa-İSTANBUL
fkaya@istanbul.edu.tr
Tel: 0212 414 30 00 / 21627


Üye
Prof.Dr.Selma YILMAZER
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Cerrahpaşa-İSTANBUL
selmayilmazer@mynet.com
Tel: 0212 414 30 42

   
TEMD Banka Hesap No:
Yapı ve Kredi Bankası
Bağlarbaşı Şubesi
İSTANBUL
Hesap No: 1002615-3


Sayın Üyemiz


Türk Elektron Mikroskopi Derneği’nin 2009-2010 faaliyet dönemi başlangıcında bültenimiz aracılığıyla tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Sizlere derneğimizin geçen dönemde gerçekleştirdiği etkinliklerin kısa bir özetini ve yeni dönemde planlanan bilimsel aktiviteleri sunmak istiyorum.

2008-2009 Öğretim yılında da bilimsel toplantılarımızı sürdürdük. Bilimsel Etkinlik Programı kapsamında çok değerli bilim insanlarımız konferanslar verdiler. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Dr.Aslı KANDİL, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. İsmail SEÇKİN, İstanbul Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr Ayhan BİLİR ve Araş. Gör. Mine ERGÜVEN, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof.Dr.Meral ÜNAL, İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi’den Prof.Dr.Lütfü Öveçoğlu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç.Dr. Aysel GÜVEN konferansları ile programımızda yer aldılar. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarımıza katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederiz.


Derneğimiz 2009 yılı içerisinde 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresini (Uluslararası Katılımlı) gerçekleştirmiştir. Türk Elektron Mikroskopi Derneği adına Kongremizin organizasyonunu 22-25 Haziran 2009 tarihinde Prof Dr Engin Yenilmez başkanlığında Karadeniz Teknik Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı üstlenmiştir. Bu kongreye IFSHC (Uluslararası Histokimya Sitokimya Dernekleri Federasyonu)’nun başkanı Prof Dr. Robert Y. OSAMURA (Japonya), ayrıca ICDS (Uluslararası Hücre Ölümü Derneği) başkanı Prof. Dr. Zahra ZAKERİ’nin (ABD) katılımları bizleri onurlandırmıştır. Biyolojik Bilimler alanında Prof.Dr. Richard Lockshin (ABD), Prof.Dr. Wolfgang Baumeister (Almanya), Prof.Dr. Stefano Geuna (İtalya) ,Prof.Dr. Christopher S. Von (ABD), Prof.Dr. Yurdagül Canberk (İstanbul), Prof.Dr. Ramazan Demir (Antalya), Prof.Dr. Zekiye Suludere (Ankara) , Prof.Dr. Sabire Karaçalı (İzmir), Prof.Dr. Mehtap Kutlu (Eskişehir), Prof.Dr. Süleyman Kaplan (Samsun), Prof.Dr. Yener Aytekin (İstanbul), Prof.Dr. Candan Özoğul (İzmir), Prof.Dr. Feza Korkusuz (Ankara), Prof.Dr. Alp Can (Ankara), Prof.Dr. Tülay İrez (İstanbul), Prof.Dr. Erhan Pişkin (Ankara), Doç.Dr. Petek Korkusuz(Ankara), Yrd.Doç.Dr.Devrim Gözüaçık (İstanbul) konferansları ile kongremize katkıda bulunmuşlardır. Malzeme Bilimleri alanında ise Prof.Dr. Guillermo Solorzano (IMC 2010 Başkanı, Brezilya), Prof.Dr. Nigel D. Browning (ABD), Prof.Dr. Rene Van Grieken (Belçika) , Doç.Dr. İlke Arslan (ABD) , Dr. Tanya Aycan Başer ( İsviçre) , Prof.Dr. Servet Turan (Eskişehir), Prof.Dr. Ali Aslan Kaya (Muğla), ve Yard.Doç.Dr. Erman Bengü (Ankara) konferansları ile kongremize katkıda bulunmuşlardır.
19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi’nde sunulan konferanslar, Derneğimiz Yönetim Kurulu’nun kararı ile Prof.Dr. İlhan KERSE, Prof.Dr.Halit KAYALI, Prof. Dr. Mahmut SAĞLAM, Prof.Dr. Meral TEKELİOĞLU, Prof. Dr. Aliye ERKOÇAK, Prof.Dr. Ülken ÖRS, Prof Dr Aysel ŞEFTALİOĞLU, Prof. Dr. Adnan Tekin ve Prof.Dr. Erdoğan Tekin olmak üzere değerli bilim insanlarımızı anmak ve gençlerimize tanıtmak amacı ile onurlarına konferanslar düzenlenmiş ve kendilerine birer onur plaketi sunulmuştur. Ayrıca kongremizdeki konferansları sırasında Prof. Dr. Sevinç KAROL, Prof. Dr. Erdoğan CİRELİ ve Prof.Dr.Samahat GELDİAY hocalarımızın anılmasında katkıda bulunan değerli konuşmacılarımıza ayrıca çok teşekkür ederiz. Böylece Elektron Mikroskopinin Türkiye’de kurulmasına ve yerleşmesine katkıda bulunan ve bu konuda önemli çalışmalarda bulunan çok değerli hocalarımıza camiamız adına şükran ve vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Bu kongremizde zaman darlığı açısından anmaya fırsatımız olmayan çok değerli hocalarımızın da anılmasına gelecekteki kongremizde devam edilecektir .


Bilindiği gibi Derneğimiz Yönetim Kurulu 2007 yılında Eskişehir’de gerçekleştirilen Ulusal Kongremizde ilk kez Prof.Dr. Türkan Erbengi adına "Genç Bilim Adamı Araştırma Ödülü" vermiştir. Yönetim Kurulumuz bu ödülün adının "Prof.Dr. Türkan ERBENGİ Araştırma Ödülü" olarak değiştirilmesi ve her kongrede verilmesi kararını almıştır. 19 Elektron Mikroskopi Kongresi’nde Biyolojik Bilimler ve Malzeme Bilimleri olmak üzere 2 ayrı dalda "Prof.Dr. Türkan ERBENGİ Araştırma Ödülü" verilmiştir. Türkiye’de Elektron Mikroskopisinin öncülerinden olan ve yetiştirdiği sayısız elektron mikroskopist ile camiamıza olan katkısını her zaman şükranla anacağımız saygıdeğer rahmetli Hocamız, Derneğimiz Kurucu Başkanı Prof. Dr. Türkan ERBENGİ’nin bir önceki yıl verilen ödüle hayatta iken tanık olarak yaşarken onurlandırılmanın mutluluğunu yaşamış olması bize ayrı bir huzur vermiştir.
"Prof.Dr. Türkan ERBENGİ Araştırma Ödülü" başvuruları arasından Biyolojik Bilimler Jürisi bir adet birincilik, iki adet ikincilik ve bir adet üçüncülük ödülü verilmesini kararlaştırmıştır. Malzeme Bilimleri’nde ise bir adet birincilik ve bir adet ikincilik ödülü verilmiştir. Ödül alan araştırmacılar ve araştırmaları aşağıda verilmiştir. Bu ödülleri kazananların seçilmesinde büyük emeği geçen değerli jüri üyelerine, ayrıca ödül için başvuruda bulunan tüm araştırmacılara da göstermiş oldukları ilgiden dolayı TEMD yönetim kurulu adına bir kez daha teşekkür ederim.


Ayrıca Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerli merhum Hocamız KTÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalının kurucusu "Prof.Dr. Afet Solmaz ÖZORAN" adına Biyolojik Bilimler ve Malzeme Bilimleri alanlarında "Poster Ödülü" verilmiştir. Ödül alan araştırmaların listesi aşağıda verilmiştir. Ayrıca Kongre Düzenleme Kurulu tarafından 2008 yılında kaybettiğimiz 9 Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden değerli üyemiz merhum Yard.Doc.Dr. Mustafa ÖZERLER adına "Mikroyapı Ödülü" verilmiştir ve ödül sahiplerinin listesi aşağıda verilmiştir.
19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresinin, Kongre Organizasyon Komitesi tarafından hazırlanan zengin bir sosyal içeriği olmuştur. Yeni dostlukların kurulduğu ve var olanların pekiştirildiği bu güzel organizasyonlar için Prof.Dr. Engin Yenilmez şahsında tüm ekibe tekrar teşekkür ederiz. Bu kongrenin ardından yine birçok konuda değerli önerilerini ve yapıcı eleştirilerini bizimle paylaşan değerli katılımcılarımıza ve üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.


Bir sonraki Kongremizin özel bir misyonu olacaktır. Derneğimizin kuruluşunun 40. yılına denk gelecek 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi’nin "Türk Elektron Mikroskopi Derneği" tarafından İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir. Siz çok değerli üyelerimizin katkı ve önerilerini de dikkate alarak Bilimsel ve Sosyal açıdan kusursuz bir kongre düzenlenebileceğinden kuşkumuz olmadığını paylaşmak istiyorum.
Derneğimizin 2014 Dünya Mikroskopi Kongresi (IMC18)’ne Avrupa adayı olarak başvuruda bulunduğunu üyelerimizle paylaşmıştık. 30 Ağustos-5 Eylül 2009 tarihleri arasında Avusturya Graz’da yapılan MC 2009’deki European Microscopy Society (EMS) Genel Konseyinde 23 EMS Delegesi ile yapılan oylamada Çek Cumhuriyeti-Prag 12 oy, Türkiye-İstanbul 7 ve Portekiz-Lizbon 3 (Portekiz ve İspanya Mikroskopi Derneklerinin ortaklaşa aday oldukları grup) oy almışlardır. Toplam oyların % 52"sini alan Çek Cumhuriyeti Mikroskopi Derneği, daha önce EMS Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan "Oyların % 50"sini aşan Derneğin gelecek yıl IMC-17’de Avrupa adayı olarak seçime katılması" kararına uyularak "Avrupa adayı" olarak desteklenmek üzere seçilmiştir. Oylama sonrasında, delegeler TEMD’nin EMS ve IFSM üyeliklerini takibenden 9 sene içerisinde uluslararası ortamlardaki yoğun olarak temsil edilmiş olmasının önemini özellikle vurgulayarak, TEMD’nin European Microscopy Congress (EMC) 2016 için aday olmasını önermişlerdir. Elbette bu konu daha sonraki dönemlerde TEMD Yönetim Kurulu tarafından siz değerli üyelerimiz ile yapılacak iletişimler ile yeniden değerlendirilecektir.


TEMD olarak önce EMS Yönetim Kuruluna, yine eş zamanlı olarak IFSHC Yönetim Kuruluna girerek Mikroskopi ve Histokimya grubunda, ardından Dünya Kongresine aday olarak, sonucu biraz buruk olsa da, tüm Avrupa ve Dünya’ya sesimizi duyurmanın ve bu alanda bizim de var olduğumuzu göstermenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizlere her zaman güvenen ve destek olan siz değerli üyelerimiz ile birlikte gelecekte çıtanın daha da yükseldiği bilimsel etkinliklerde birlikte olacağımız umudu ve dileğini taşıdığımızı belirtmek istiyorum.
Derneğimizin 2009-2010 dönemi Bilimsel Etkinlikleri multidisipliner bir anlayış ile özenle hazırlanmıştır. İlgili duyuru listesi ekte sunulmuştur. Bu dönem genç üyelerimizin yoğun talebi üzerine, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Mehtap Kutlu’nun başkanlığında Türk Elektron Mikroskopi Derneğinin katkılarıyla "Uygulamalı Elektron Mikroskopi Kursu" düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu konudaki detaylı bilgiler en kısa zamanda sizlere gönderilecek ayrıca dernek internet sayfasında verilecektir.


Sizlere daha önce e-posta aracılığı ile duyurduğumuz 28-31 Mayıs 2010 tarihleri arasında Side-Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Hücre Ölümü Derneği (International Cell Death Society, ICDS) tarafından düzenlenen kongrede derneğimizin de kongre organizasyonunda yer alması hususunda ICDS’den teklif almış bulunmaktayız. Bu konu, derneğimiz yönetim kurulu tarafından değerlendirilme aşamasındadır. Çok kısa bir süre içinde bu konudaki bilgiler sizlere duyurulacaktır.


Siz değerli üyelerimizden TEMD yazışmalarında ve duyurularında bazı aksaklıkların giderilmesi ayrıca üye listemizin güncelleştirilmesi amacıyla adres ve ünvan değişikliklerinin bildirilmesini önemle rica etmekteyiz. Bunun için dernek Genel Sekreterimiz Prof Dr. Serap Arbak’a posta veya e-posta aracılığı ile ulaşabilirsiniz. (Adres: Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. Maltepe-İstanbul. eposta: arbaks@yahoo.com).
Derneğimize bilgisayar ortamında üyelik başvurusu (on-line) çalışmaları başlatılmıştır. En kısa zamanda internet sayfamızda (www.temd.org) yer alacaktır.
2009-2010 Döneminde Derneğimizin Bilimsel ve Sosyal etkinliklerinde yine bir arada olmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum.


Prof.Dr. Melek ÖZTÜRK

Ekleyin:: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
  • email Arkadaşına gönder
  • print Çıktı al
  • Plain text Sadece Yazı
advertisement