24. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

24 Nisan 2019 / temd.org

/temdDATA/Uploads/images/EMK_afis.jpg

İLETİŞİM
TÜRK ELEKTRON MİKROSKOPİ DERNEĞİ
Prof. Dr. Serap ARBAK (Başkan)
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0216 500 40 91
E-Mail : arbaks@yahoo.com